Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Magyar utca 20. homlokzati terve 1892-ből | Forrás:Budapest Főváros Levéltára, Tervtár
leguan | 2016-01-18 Nagy kép
Van képed a helyhez?Képnézet váltás
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Magyar utca 20., Schumayer Róza háza a Károlyi kert felől | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
erkély és az ablakívek díszítése | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Ferenczy István (korábban Károlyi) utca felé nézve | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
alaprajzok: földszint portásfülkével, a két azonos emelet cselédszobával, konyhával, fürdőszobával | Forrás:Budapest Főváros Levéltára, Tervtár
leguan | 2016-01-18
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Schumayer (Pilisi) Róza két portré-képe | Forrás:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
leguan | 2015-12-30
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Magyar utca 29. a Maison Frida hajdani szalonja | Forrás:képeslap
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
szobabelső | Forrás:képeslap
leguan | 2016-01-16
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Magyar u. 29. 1903-as átalakításának homlokzati terve, a Maison Frida indulása | Forrás:Budapest Főváros Levéltára, Tervtár
leguan | 2016-01-18
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Maison Frida tervének emeleti alaprajzai | Forrás:Budapest Főváros Levéltára, Tervtár
leguan | 2016-01-19
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Magyar utca 29. a Kecskeméti utca felől | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
homlokzat | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Kecskeméti utca felé nézve | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a 2011-ben felújított bejárati rész: az utca felől, belülről és a földszinti fogadószoba bejárata | Forrás:mezonfrida.hu
leguan | 2016-02-06
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Magyar utca 34. homlokzati terve 1878-ból | Forrás:Budapest Fővárosi Levéltár Tervtára
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
az emeleti alaprajz 1878-ban és az 1907-es bordéllyá alakítás megnövelt szobaszámával | Forrás:Budapest Főváros Levéltár Tervtára
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a klasszicista, kora eklektikus házsor az egykori pesti városfal kanyarodó vonalát követő Magyar utcában, 1971-ben (azóta a 36. és 38. már átépítve), jobbra a Károlyi kert felőli sarokház | Forrás:Granasztói Pál: Budapest egy építész szemével, Corvina 1971. | Fotó:Czeizing Lajos
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Magyar utca 34. a Károlyi kert melletti Henszlmann Imre (korábban Kaplony) utca felől | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
Jászai Mari dombormű-portré és erkély | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Károlyi kert felé nézve | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
emléktáblák a Magyar utca 34. bejáratának két oldalán | Forrás:saját fotó
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Magyar utca luxusbordélyainak elhelyezkedése (az ingatlanok beépítésének és az épületek mai formájának kialakulása az 1870-es években) | Forrás:Budapest régi térképei, Arcanum 2006 alapján szerkesztve
leguan | 2015-12-29
Budapest V. kerület | Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok
a Kecskeméti kapu rajza a 18. századból és rekonstrukciós rajza a rondellájával a mai utcaszerkezetben | Forrás:Budapest folyóirat
leguan | 2015-12-29

Budapest V. kerület | Keresés a címben:

A betűk begépelése közben megjelennek a hasonló címek (utca, tér, stb) az adott városból!
Nincs találat

Maison Frida, Magyar utcai luxusbordélyok

Cím: Magyar u. 34.
GPS: 47.491439 - 19.060703
Építés éve: 1870-es - 1890-es
Tervezte: Illés Gyula, Wagner János, Landherr Gyula
Kivitelezte:
HRSZ:
Beküldte: leguan
2015:12:29 17:26

A 15. században épült pesti városfal török  uralom utáni újjáépítése  együtt járt a fal belső oldalához tapasztott kis házak feléledésével is, így a falon nyíló Kecskeméti kaputól észak felé nyúlóan (követve a városfal ívét) kialakult a Nach der Ketschkemeter Thor ("Kecskeméti kapu felé" vezető út), majd ebből 1791-től az Unger gasse, 1874-től Magyar utca.  Tekintettel arra, hogy a kezdeti évtizedekben ez volt a valóságos "városszéle", feltételezhető, hogy e házakban már űzték az "ősi mesterséget".

A 18. század utolsó évtizedében lebontották a Kecskeméti kaput és  a városfalnak e szakaszon álló rondelláját, a korábbi funkció megszűntével megkezdődött az építkezés a fal külső, országúti (ma Múzeum körúti) részén.  Sőt, a 19. század első harmadától nagy presztízsű épületek sora emelkedett a "falon túl":  a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, majd a Királyi József Műegyetem, az 1860-as évektől a Múzeum mögötti negyedben sorra épültek a főurak nagyszerű városi palotái (a "mágnásfertály" 31 épülete), 1865-től itt ülésezett a magyar parlament (a mai Olasz Kultúrintézetben). ------ A Magyar utca már a Belváros része lett.

Nem véletlen tehát, hogy a 19. század közepétől sorra gazdát cserélnek az itteni  korábbi ingatlanok, és kétemeletes bérházakat emelnek a régi házak helyén tőkeerős földbirtokosok, kereskedők, magánzók.  És az sem véletlen, hogy amikor néhányukban  - a Pesten már 1867 óta legális - bordély nyílik, akkor ezek lesznek az "üzletág"  néhány tucat  intézménye közül a legnevezetesebb és legdrágább luxusbordélyok. A századforduló és a 20. század első két évtizede során a Magyar utca három - Schumayer Róza, Östreicher (Österreicher) Ede és Schlesinger Lipót tulajdonlása alatti - háza vált a szexuális szolgáltatás csúcsává.

Amikor belügyminiszteri. rendelet  értelmében 1928 májusában a bordélyengedélyek hatályukat vesztették, a házak - az engedélyezett -  "nyilvános találkahely" ("garniszálló") formában folytatták az üzletet. (A nyilvános találkahely különbsége a bordélytól az, hogy nincs szalonja, és a lányok nem ott laknak, tehát az utcán, kocsmában, fürdőben, kávéházban  stb. szerzett partnerrel "szobára mennek".  Rendőrségi statisztika szerint pl. 1921-ben a 30 fővárosi garniban naponta 5-20 alkalommal is kiadtak egy-egy szobát.)

Magyar u. 20.

Schumayer (a róla szóló, illetve az általa írt irodalmi alkotásokban: Pilisy vagy Pilisi) Róza, Krúdy szerint "Pest rózsája", már népszerű volt a pesti gavallérok körében, amikor (35 évesen) 1892-ben megvásárolta  17 ezer forintért a Bendik család Károlyi-kertre néző házát. Még az évben építési engedélyt kapott kétemeletes bérházra, ami rövidesen felépült  (tervező: Illés Gyula műépítész). ----- 1897-es újságközlés szerint a házba  elhagyatott vagy árvaleányokat vett fel, akiket "kézimunkára és házi teendőkre tanítottak". Vendégköre hazai és külföldi arisztokratákból, diplomatákból, költőkből, színészekből állt. A századforduló utáni két évtizedben bútorozott, fürdőszobás, villanyvilágításos szobákat is kiadtak. Az 1910-es évektől 4-6 állandó lakója volt a háznak, kereskedők, tisztviselők. ---- Az I. világháború idejére "kaméliás" népszerűsége lecsökkent, 1931-ben bekövetkezett halálakor Krúdy írt nekrológot.

Magyar u. 29.

Az 1846-ban Tóth Gáspár által építtetett házat (terv és kivitel: Wagner János) lánya Tóth Vilma örökölte 1890-ben, majd Dobrowszky Ágost neves könyvkereskedő nejeként az ottlakás mellett  az 1900-at követő években teljes ellátással szobakiadást is végzett. Tőle 1903-ban vásárolta meg Östreicher Ede és neje 110 ezer koronáért, a bordély működtetéséhez szükséges átalakításokat elvégeztetve (tervező és kivitelező: Rajky Béla kőművesmester). 1905-ben 14 bejelentett lánnyal indult a bordély. A törvénnyel néhányszor ütköző  tulajdonos nagyhírű intézményt hozott létre, amelynek elterjedt neve - feltehetően - az igen karakterisztikus üzletvezető madame Frida révén Maison Frida ("Frida háza") lett. ---- A bordélyt 1922-től (évi 120 ezer koronáért) bérlő Krügler Jakabné 1927-ben 100 ezer sillingért megvásárolta az ekkor már nagyrészt Bécsben élő alapítótól, és 1933-ban bekövetkezett haláláig "mulatóként" működtette tovább.

Magyar u. 34.

A Katraschnig, valamint a Schuschil családok tulajdonában volt két szomszédos házat  1878-ban vásárolta meg Vojnits Tivadar bácskai (bajsai) földbirtokos.  Felesége Vojnits Mária a két telek összevonásával építtette fel a ma is álló kétemeletes házat (tervező: Landherr Gyula). Itt laktak, majd a férj 1892-ben és feleségének 1904-ben bekövetkezett halálát követően az örököstől Schlesinger Lipót és neje vették meg a házat 120 ezer koronáért. Kifejezetten bordély céljára (amit máshol is működtettek), ők Budán egy Margit rakparti, majd egy Török utcai bérházban laktak. --------  1926-ban a bordély kényszerű megszűntét követően garniszállodává (előbb penzióvá) alakíttatták át "Splendid" néven. ------ A férj 1929-ben bekövetkezett halála után az özvegy működtette tovább, majd az ő 1937-es elhunytát követően örökösük Selye Géza, majd Berkovits Sámuelné. ------  1946-tól a József Attila Népi Kollégium kapott ideiglenes otthont az épületben, majd 1948-ban - Gobbi Hilda közreműködésével - a Jászai Mari Színészotthon  Egyesület végeztetett helyreállítást és belső átalakításokat.
E téma korábbi...

E téma korábbi feldolgozásánál - több forrás alapján - a Magyar u. 34. alatt feltételeztem a Maison Fridát. Ekkor (2013.06.03-án) Darvay (Nem regisztrált) hozzászóló a következő bejegyzést tette, vitatva a címzést:

2010-ben a Magyar utca 29-es számú épület teljes átépítésén dolgoztam egy esztendőn át. Ez idő alatt volt szerencsém megismerkedni sok helyi lakossal. Több olyan idős emberrel is beszélgetésbe elegyedtem, akik több évtizede ott élnek, néhányan ott születtek, kilencven, nyolcvan évvel ezelőtt. Ők hívták fel a figyelmemet az épület múltjára. Állításuk szerint ebben az épületben volt a nevezetes Maison Frida nyilvánosház. Személyesen ismerték Frida asszonyt, aki fiatalon kivételesen szép nő volt, majd idősebb korában erősen elhízott. Tőlük tudom, hogy két házzal lejjebb volt a nyilvánosházhoz tartozó mosoda és istálló, kocsiszín is. Történeteket is meséltek; egyikük szerint egy katonatiszt a feleségét találta az egyik szobában, majd végzett vele és magával is.

Az átépítési munkálatok alatt olyan beépített szekrényeket távolítottunk el, amik mögött vörös, arany díszes tapéta árulkodott az egykori díszítésről, ugyan ilyen díszes, színes mintázatú volt a bejárat feletti gipszstukkós mennyezet is.

Részletesebb szakirodalmi és levéltári kutakodás után kiderült, hogy neki volt igaza....

Hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak!

Közeli helyek