Ugrás a tartalomra

nagykörösi látnivalók

egykor.hu küldte be March 30, 2011 időpontban
Hely/kategóriák

1983-as adat:

Arany János Múzeum (Ceglédi u. 19., Cifrakert). Eredetileg huszárkaszárnyának épiilt 1836-1838- ban, klasszicista stílusban, négy épülettel. Déli része maradt meg csupán, miután 1860 körül ménteleppé alakították, majd századunk 40-es éveiben egyes szárnyait lebontották. A fő- épületbe, az egykori tisztiházba 1950-ben költözött a városi múzeum.

Strandfürdő (Ceglédi u. 16/a.). Két úszómedencéje és egy gyógymedencéje szépen ápolt parkban fekszik.

Bőrszárítónak épült klasszicista épületet 1820-ból (Ceglédi út 8).

Szent László-templom (Szabadság tér 3.). A reformátussá lett mezővárosban a római katolikus egyház csak 1778-ban szerveződött újjá. Templomukat 1782— 1786 között a kecskeméti Fischer Boldizsár építtette fel két szárazmalom helyére.

Városi Tanács (Szabadság tér 5.). Az 1710 körül épült barokk eredetű épület jelenlegi alakját az 1811-ben, 1847-ben végzett átalakításokkal nyerte el. Kör- erkélyes tornyával uralja a városképet.

Arany János Általános Iskola (Hősök tere 9.). Miként a falán levő emléktábla is hírül adja, az iskola annak a lakóháznak a helyére épült, amelyben Arany János 1856-1860 között lakott. Itt alakult meg 1918 áprilisában a 6. Vörös Hadosztály 31. Vörös Gyalogezrede. A ház előtt, a templomkertben Stróbl Alajos Arany János- szobra áll.

A szomszédos épület az Arany János Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola.

Református templom (Szabadság tér 7.). A XV. -században emelt gótikus templom a XVI. századi, majd 1844-1848 közötti bővítéssel nyerte el jelenlegi nagyságát. Homlokzatát 1907-ben Foerk Ernő és Sándy Gyula tervei alapján átalakították.

A Szabadság tér déli oldaláról induló városrészen több műemléki védettséget élvező kúriával ismerkedhetünk meg. A Kecskeméti u. 21. sz. alatt az 1810 körül épült klasszicista egykori Halász-kúriát találjuk. A Petőfi u. 3. sz. ház 1820 körül épült népies klasszicizáló stílusban. A kúria-épületek sorában említést érdemel továbbá az oszlopos oromzatú volt Sigray-kúria (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), a késő barokk, kosáríves tornácú, nyolcszögletes pavilonokkal tagolt Halász-kúria (Tanárky Béla u. 4.) 1802-ből.

 

Cím

Magyarország

Hosszúsági és széleségi fokok